0982221758

Hiển thị 18 kết quả

Quản Lý Mục Tiêu Biết Thì Sẽ Biến Cuộc Sống Của Bạn Ngoại Hạng, Còn Không Biết Thì Cuộc Sống Rất Tầm Thường

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người luôn thành công trong việc đạt được mục tiêu của họ, trong khi những người khác thường cảm thấy mất hướng và không biết làm thế nào để tiến lên phía trước? Có lẽ câu trả lời nằm trong một câu nói của một …